Niepubliczne Przedszkole Języków „Biedroneczki” oraz Przedszkole Samorządowe nr 2 w Miechowie

4
4
15
15
16
16
9
9
10
10
11
11
12
12
6
6
19
19
8
8
3
3
5
5
17
17
1
1
13
13
14
14
18
18
2
2
20
20
7
7