„Tadeusz Kościuszko w pamięci narodów Europy i Ameryki” - wykład prof. Franciszka Ziejki

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8