5


5

Caption

Dyr B. Biernacka przyjmuje list gratulacyjny od v-ce starosty Stanisława Pietrzyka i rzecznika prasowego starostwa Ryszarda Nasady

Other info

Views: 467