"Powroty sentymentalne" - spotkanie z poezją Janiny Bergander