Rozstrzygnięcie II edycji konkursu literackiego "Legendy ziemi miechowskiej"